نقد و بررسی حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
50 بازدید
محل نشر: اولین گنگره حقوق بشر دانشگاه مفید / 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی