به سوی ساختار (نگاهی دینی به ساختار سینمایی)
51 بازدید
محل نشر: حوزه هنری (سومین هم اندیشی دینی وسینما) /1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی