عرفان در شهود سینمایی
54 بازدید
محل نشر: حوزه هنری (سومین هم اندیشی دینی و سینما) /1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی