بررسی چند الگوی دینی سینمای شر پرداز
36 بازدید
محل نشر: حوزه هنری (دومین هم اندیشی دینی و سینما) / 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی