گامهای نخستین در تدوین تئوری دینی فیلم
51 بازدید
محل نشر: حوزه هنری (هم اندیشی دینی و سینما) / 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی